مجوز دانش بنیانی پارسا به موجب آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مصوب کارگروه ارزیابی، در شهریور ماه ۱۴۰۰ به مدت سه سال دیگر تمدید گردیده است. لذا، شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه در «فهرست شرکت‌های دانش بنیان» به آدرس pub.daneshbonyan.ir قرار گرفت و در این مدت می‌تواند از تسهیلات «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات» استفاده نماید

‫5/5 ‏‫(2 نظر)‬