جناب آقای افشین کریمی

رئیس هیأت مدیره 

 

جناب آقای حسن کمالو

نایب رئیس هیأت مدیره 

 

جناب آقای ساسان بهمنیار

عضو هیأت مدیره 

 

جناب آقای یوسف تقی پور

مدیرعامل 

‫3.8/5 ‏‫(6 نظر)‬