۱۶ مرداد ۱۳۹۵

بازیگران صنعت ATM

به صورت کلی ATMها توسط دو گروه از بازیگران نصب و به کار گرفته می‌شوند: ۱- مؤسسات مالی مانند بانک‌های تجاری ۲- توسعه‌دهندگان مستقل ATM (IAD) […]
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

توسعه‌دهندگان مستقل ATM

IADها در اواخر دهه ۹۰ پس از مقررات زدایی از بازار ATM و نصب خودپردازهایی که از مشتریان کارمزدی برای برداشت پول نقد اخذ می‌کرد، وارد […]